Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Składki ubezpieczeniowe z tytułu umowy o pracę

Składki ubezpieczeniowe

Rodzaj
ubezpieczenia
Część składki
finansowana przez
pracownika
Część składki
finansowana przez
pracodawcę
Razem
Emerytalne 9,76% 9,76% 19,52%
Rentowe 1,50% 6,50% 8%
Chorobowe 2,45% - 2,45%
Wypadkowe - 0,40% - 3,60%* 0,40% - 3,60%*
Zdrowotne 9% - 9%
Fundusz Pracy - 2,45% 2,45%
FGŚP - 0,10% 0,10%
FEP** - 1,5% 1,5%

* Procent ustalany w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i liczby ubezpieczonych pracowników. W przypadku firm zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników składka wynosi 1,80%.

** Fundusz Emerytur Pomostowych – składka odprowadzana za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze.

Składniki wynagrodzenia

Poniżej zamieszczamy przykładowy sposób wyliczenia wynagrodzenia na rękę, podatku oraz składek ubezpieczeniowych pracownika, którego wynagrodzenie brutto wynosi 4 000 zł.

Lp.Składniki wynagrodzeniaSposób obliczenia

Kwota
w zł

1 Wynagrodzenie brutto - 4 000,00
2 Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: poz. 3 + 4 + 5 548,40
3 Ubezpieczenie emerytalne - 9,76% poz. 1 x 9,76% 390,40
4 Ubezpieczenie rentowe - 1,50% poz. 1 x 1,50% 60,00
5 Ubezpieczenie chorobowe - 2,45% poz. 1 x 2,45% 98,00
6 Kwota po potrąceniu składek poz. 1 - 2 3 451,60
7 Koszt uzyskania przychodu (stała wartość) - 111,25
8 Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu) poz. 6 - 7 3 340,00
9 Podatek dochodowy (18%) poz. 8 x 18% 601,20
10 Ulga podatkowa* - 46,33
11 Zaliczka na podatek dochodowy poz. 9 - 10 554,87
12 Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty) poz. 6 x 9% 310,64
13 Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia) poz. 6 x 7,75% 267,50
14 Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty poz. 11 - 13 287,00
15 Ewentualne potrącenia - 0,00
16 Kwota do wypłaty dla pracownika poz. 6 - 12 - 14 2 853,96
17 Składki ubezpieczeniowe pracodawcy, w tym: od poz. 18 do 22 824,40
18 Ubezpieczenie emerytalne - 9,76% poz. 1 x 9,76 % 390,40
19 Ubezpieczenie rentowe - 6,5% poz. 1 x 6,5 % 260,00
20 Ubezpieczenie wypadkowe - 1,80%** poz. 1 x 1,80 % 72,00
21 Fundusz Pracy - 2,45% poz. 1 x 2,45% 98,00
22 FGŚP - 0,10% poz. 1 x 0,10% 4,00
Całkowite obciążenie pracodawcy poz. 1 + 17 4 824,40

* Kwota wolna od podatku

W 2017 r. wprowadzono nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku. Obecnie jej wysokość jest uzależniona od wysokości dochodów uzyskanych w ciągu roku.

W przypadku dochodu rocznego wynoszącego:

  • do 6 600 zł: kwota wolna od podatku wynosi 1 188 zł. Oznacza to, że jeśli twój dochód roczny nie przekroczy kwoty 6 600 zł, w ogólne nie zapłacisz podatku dochodowego.
  • powyżej 6 600 zł do 11 000 zł: 1188 zł minus kwota obliczona według wzoru: 631,98 zł × (twój dochód – 6 600 zł) / 4 400 zł.
  • powyżej 11 000 zł do 85 528 zł: kwota wolna od podatku wynosi 556,02 zł
  • powyżej 85 528 zł do 127 000 zł: 556,02 zł minus kwota obliczona według wzoru: 556,02 zł × (twój dochód – 85 528 zł) / 41 472 zł.
  • w przypadku dochodu rocznego ponad 127 000 zł kwota wolna od podatku nie przysługuje.

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy

Wyliczając comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy, do momentu przekroczenia przez pracownika dochodu 85 528 zł pracodawca oblicza zaliczkę na podatek dochodowy tak jak w poprzednich latach, czyli odejmuje ulgę podatkową (kwotę wolną od podatku) w wysokości 46,33 zł. Po przekroczenie powyższej granicy dochodów, co wiąże się z koniecznością zastosowania stawki podatku 32%, pracodawca nie pomniejsza już zaliczki na podatek dochodowy o kwotę wolną od podatku.

Pracownik może złożyć pracodawcy oświadczenie, że za dany rok podatkowy jego dochody przekroczę kwotę 85 528 zł i wtedy pracodawca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku nie odlicza kwoty wolnej od podatku.

Obliczenie podatku rocznego

  • Dochód do 85 528 zł: 18 % kwoty uzyskanego dochodu minus kwota wolna od podatku
  • Dochód powyżej 85 528 zł do 127 000 zł: 15 395,04 zł + 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota wolna od podatku
  • Dochód powyżej 127 000 zł: 15 395,04 zł + 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł.

** Składka na ubezpieczenie wypadkowe

Wielkość procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe może być różna w zależności od rodzaju działalności i liczby pracowników. W przypadku firm zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników składka wynosi 1,80% (od 1 kwietnia 2016 r.).

 

Emerytalne i rentowe stop!

Jeżeli w którymś miesiącu 2017 r. przychód pracownika przekroczy 127 890 , należy zaprzestać odprowadzania za niego składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Kwota ta obowiązuje w roku 2017 i zmieni się w roku następnym.

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017.


Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności