Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Słowniczek ekonomiczny

Na tej stronie znajdziesz najważniejsze pojęcia z zakresu ekonomii i finansów wraz z krótkim objaśnieniem.

A

Akcja

Aktywa

Aktywa obrotowe

Aktywa trwałe

Amortyzacja

Analiza przychodów i kosztów

Analiza rentowności

Aport

Audyt

B

Biegły rewident

Bilans

Bilans otwarcia (BO)

Bilans zamknięcia (BZ) 

Budżet

Budżet przychodów i kosztów

C

Ciche rezerwy

D

Dłużnik

Dopłaty do udziałów

Dowód księgowy

Due dilligence 

Dywidenda

Dziennik 

F

Faktoring

Fuzja

G

Grupa (koncern)

H

Hipoteka

I

Informacja dodatkowa

K

Kalkulacja

Kalkulacja kosztu własnego sprzedaży

Kapitał obcy

Kapitał własny

Koncern (grupa)

Konto analityczne

Konto syntetyczne

Koszt - pojęcia związane z kosztem

Koszt krańcowy

Koszt produkcji

Koszt własny sprzedaży

Koszty bezpośrednie

Koszty ogólne

Koszty pośrednie

Koszty stałe

Koszty zmienne

Księga akcyjna

Księga główna

L

Likwidacja

M

Marża brutto

Marża zysku netto

Metoda kasowa

Metoda memoriałowa

Metoda pay-back

N

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników

Należności krótkoterminowe

Należności długoterminowe

Narzut

O

Obowiązkowy kapitał własny

Obrót

Odpis amortyzacyjny

Odsetki kalkulacyjne

Ogólne koszty produkcyjne

Osoba fizyczna

Operacja gospodarcza

Osoba prawna

P

Pełnomocnictwo ogólne

Plan kont

Płynność finansowa

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Podatek krańcowy

Podatek VAT

Podatek VAT należny

Podatek VAT naliczony

Poręczenie

Poręczyciel

Pożyczka długoterminowa

Pożyczka krótkoterminowa

Produktywność aktywów

Prokura

Prokurent

Prospekt emisyjny

Przepływy środków pieniężnych

Przychód - pojęcia związane z przychodem

Przychód krańcowy

Przyrost obrotu

Punkt krytyczny

Punkt zerowy

R

Rachunek zysków i strat

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość zarządcza

Rentowność

Roczne sprawozdanie finansowe

Rok obrachunkowy

S

Saldo końcowe (SK)

Saldo początkowe (SP)

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie zarządu

Sprawozdawczość finansowa

Statut spółki

Stopa procentowa

Stopa zysku

Stopień samofinansowania

Środki trwałe

U

Umowa spółki

W

Wartość bieżąca netto

Warunki dostawy

Wierzyciel

Wpłata

Wpływ

Wskaźnik C/Z

Wskaźnik długu do kapitału

Wskaźnik finansowy

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik płynności szybkiej

Wydatek

Wynik operacyjny

Z

Zasada podwójnego zapisu

Zastaw

Zdarzenie gospodarcze

Zdolność spłaty odsetek

Zgromadzenie wspólników

Zobowiązania długoterminowe

Zwrot z aktywów

Zwrot z kapitału własnego

Zysk netto

 

Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności

  • Poradnik Jednoosobowa Firma 2019 Jest już dostępne nowe, aktualne wydanie poradnika JEDNOOSOBOWA FIRMA – ta książka to najlepsza pomoc dla początkujących przedsiębiorców....
    więcej »
  • Poradnik Ksztaltowanie Cen W ubiegłym roku wydaliśmy nowe, uzupełnione o najnowsze wiadomości wydanie książki KSZTAŁTOWANIE CEN – dowiedz się, jak najkorzystniej ustalać...
    więcej »
  • Poradnik PRACOWNICY PRACOWNICY to napisany prostym i zrozumiałym językiem poradnik w zakresie prowadzenia kadr i płac w firmie. Idź do książki PRACOWNICY
    więcej »