Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Regulamin sklepu - warunki zakupu

Regulamin dokonywania zakupów w sklepie internetowym blinfo.pl

 1. Sklep internetowy blinfo.pl jest prowadzony przez spółkę BL Info Polska  Sp. z o.o. (zwaną dalej BL Info) z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 81, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ, Wydział VII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000162368. REGON: 192902096, NIP: 957-08-57-050.
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.blinfo.pl. Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że zna niniejszy regulamin i go akceptuje.
 3. Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.
 4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu blinfo.pl, potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 5. BL Info zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówień oraz ewentualnego anulowania zamówienia w przypadkach uzasadnionych i budzących wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia. Klient zostanie w każdym wypadku powiadomiony o ewentualnym anulowaniu złożonego zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 7. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 8. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego blinfo.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 9. Wartość zamówienia uwzględniająca rabaty może zostać dodatkowo pomniejszona ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.
 10. BL Info zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów bez uprzedzenia. Prawo do zmiany cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 11. BL Info zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 12. Czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi maksymalnie 2 dni robocze. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską (zwykle 2-3 dni robocze) lub firmę kurierską (zwykle 1-2 dni robocze).
 13. BL Info nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 14. W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki wysłanej zgodnie z zamówieniem, za pobraniem, następna przesyłka pod ten sam adres może być zrealizowana jedynie w formie przedpłaty.
 15. BL Info pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta. Uwaga: Dostawy realizujemy jedynie na terenie Polski.
 16. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu płatności:
  a) w przypadku dostawy za pobraniem realizowanej przez Pocztę Polską koszt przesyłki wynosi 12 zł brutto.
  b) w przypadku przedpłaty (płatność przelewem lub kartą płatniczą) i dostawy realizowanej przez Pocztę Polską koszt przesyłki wynosi 8,00 zł brutto,
  c) w przypadku przedpłaty (płatność przelewem lub kartą płatniczą) i dostawy realizowanej przez firmę kurierską koszt przesyłki wynosi 17,00 zł brutto,
 17. Promocje dostępne w sklepie internetowym blinfo.pl nie łączą się ze sobą.
 18. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
 19. Formy płatności (w polskich złotych):
  a) za pobraniem pocztowym przy odbiorze przesyłki.
  b) przedpłata przelewem na konto – w tym przypadku Klient otrzyma fakturę pro-forma na swój adres mailowy. Na tej podstawie Klient dokonuje przedpłaty na rachunek bankowy BL Info podany na fakturze. Klient może również dokonać przedpłaty przy użyciu pośrednika serwisu PayU.pl. W przypadku wybrania tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę banku wybranego z listy w celu dokonania przelewu należności.
  c) przedpłata kartą kredytową lub płatniczą – również przy użyciu serwisu PayU.pl. Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie zakupów w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek, należy upewnić się w banku).
 20. Koszt przesyłki jest wyszczególniony na fakturze.
 21. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z BL Info za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub wypełniając formularz kontaktu, dostępny dla zalogowanych Użytkowników. Zgłaszając reklamację prosimy o podanie imienia i nazwiska zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 22. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) nabywca będący konsumentem może zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 23. W celu dokonania zwrotu Klient musi wysłać oświadczenie drogą mailową na adres bl@blinfo.pl lub zgłosić zwrot telefonicznie pod numerem telefonu (58) 520 80 64(58) 520 80 64 w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
 24. Zwrot musi nastąpić w ciągu 14 dni od daty poinformowania BL Info o zamiarze zwrotu towaru. Zwroty należy kierować na adres BL Info Polska Sp. z o .o. z dopiskiem „zwrot”. Przesyłki przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
 25. BL Info dokona zwrotu pieniędzy zapłaconych przez Klienta za zwrócony produkt wraz z kosztami przesyki na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 26. Pieniądze zwracane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania oświadczenia o zwrocie Klienta.
 27. BL Info będzie mogło jednak wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 28. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli zwrotu towaru, nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone (np. publikacje elektroniczne, w tym e-booki i audiobooki) zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. W związku z powyższm zakup e-booka jest równoznaczny z rezygnacją przez Klienta z 14-dniowego prawa zwrotu.
 29. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki towarów. Klient ma dwie możliwości skorzystania z powyższego uprawnienia:
  a) po zalogowaniu się w „Moje konto” w Historii Zamówień należy wejść w szczegóły zamówienia i dodać komentarz do zamówienia, a następnie kliknąć „Wyślij”.
  b) należy wysłać maila na adres bl@blinfo.pl z ważnością wysoką zatytułowanego ”Zmiana/rezygnacja z zamówienia nr ……..”
  Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna jedynie pod warunkiem, że dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru.
 30. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej blinfo.pl są własnością spółki BL Info Polska Sp. z o.o. i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Klient zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 31. Klient, który nabył jakiekolwiek produkty (w tym audiobooki i e-booki) w sklepie internetowym blinfo.pl („Nabywca”) może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) lub wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile nie uzyska pisemnej zgody BL Info.
 32. Nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wykrycia takich sytuacji BL Info może kierować roszczenia z tego tytułu względem Nabywcy produktu.
 33. Wszelkie produkty dostępne w sklepie internetowym blnfo.pl - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. 
 35. Operator sklepu internetowego blinfo.pl wykorzystuje pliki „cookies” w celu nawiązania i utrzymania sesji Użytkownika. Pliki „cookies” są usuwane po zakończeniu sesji. Zastosowana technika „cookies” wykorzystywana jest do przechowywania identyfikatora dostępu Użytkownika, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony.
 36. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowgo z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowej Doliny 81
  1. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji Zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy i nie będą udostępniane innym podmiotom.

  2. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

  3. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak: 
   • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.); 
   • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.); 
   • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 37. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem serwisu PayU za nabywane towary lub usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. BL Info zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez BL Info, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie blinfo.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 38. Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowej blinfo.pl prosimy przesyłać na adres bl@blinfo.pl.
 39. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności

 • Poradnik Jednoosobowa Firma 2019 Jest już dostępne nowe, aktualne wydanie poradnika JEDNOOSOBOWA FIRMA – ta książka to najlepsza pomoc dla początkujących przedsiębiorców....
  więcej »
 • Poradnik Ksztaltowanie Cen W ubiegłym roku wydaliśmy nowe, uzupełnione o najnowsze wiadomości wydanie książki KSZTAŁTOWANIE CEN – dowiedz się, jak najkorzystniej ustalać...
  więcej »
 • Poradnik PRACOWNICY PRACOWNICY to napisany prostym i zrozumiałym językiem poradnik w zakresie prowadzenia kadr i płac w firmie. Idź do książki PRACOWNICY
  więcej »