Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Pracownicy - wydanie 6

 

Wyższa kwota wolna od podatku - str. 177

W 2018 r. podwyższono kwotę wolną od podatku dla osób najmniej zarabiających. Obecnie jej wysokość, zależna od wysokości dochodu, kształtuje się następująco.

W przypadku dochodu rocznego wynoszącego:

 • do 8 000 zł: kwota wolna od podatku wynosi 1 440 zł. Oznacza to, że jeśli twój dochód roczny nie przekroczy kwoty 8 000 zł, w ogólne nie zapłacisz podatku dochodowego.
 • powyżej 8 000 zł do 13 000 zł: 1 440 zł minus kwota obliczona według wzoru: 883,98 zł × (twój dochód – 8 000 zł) / 5 000 zł.
 • powyżej 13 000 zł do 85 528 zł: kwota wolna od podatku wynosi 556,02 zł
 • powyżej 85 528 zł do 127 000 zł: 556,02 zł minus kwota obliczona według wzoru: 556,02 zł × (twój dochód – 85 528 zł) / 41 472 zł.

W przypadku dochodu rocznego ponad 127 000 kwota wolna od podatku nie przysługuje.

29.12.2017

 

Zapłata składek ubezpieczeniowych za pomocą jednego przelewu - str. 381

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. składki ubezpieczeniowe przekazuje się na swój indywidualny rachunek składkowy. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 2018 r., powinni byli do końca 2017 r. otrzymać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pismo z informacją o indywidualnym rachunku, na który należy przekazywać składki.

Przedsiębiorcy rejestrujący swoje firmy w 2018 r. otrzymają informację o numerze indywidualnego rachunku składkowego w związku z rejestrowaniem się w ZUS-ie jako płatnik składek.

Jeden przelew

Składki na ubezpieczenia należy przekazywać na swój numer rachunku składkowego (NRS) w formie jednego przelewu. Oznacza to, że należy zsumować składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe  i wypadkowe, składkę na Fundusz Pracy (o ile ją opłacasz) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, i przelać łączną kwotę na swój rachunek składkowy. ZUS rozdzieli następnie przekazaną kwotę na poszczególne rodzaje składek zgodnie z ostatnią złożoną deklaracja rozliczeniową.

Do końca ubiegłego roku w przelewach dotyczących składek ubezpieczeniowych trzeba było podawać swoje numery identyfikacyjne (NIP, Regon lub PESEL) oraz informacje na temat numeru deklaracji i miesiąca, których dana wpłata dotyczy. Obecnie nie trzeba tego robić – wystarczy zwykły przelew na indywidualny numer rachunku składkowego.

Zaległe składki ubezpieczeniowe

Jeśli masz zaległości w opłacaniu składek ubezpieczeniowych, ZUS zaliczy wpłaconą przez ciebie kwotę na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami za zwłokę. Dopiero po pokryciu zaległości twoje wpłaty będą zaliczane na poczet bieżących składek.

29.12.2017

 

Wyższy limit kosztów uzyskania przychodu dla twórcow - str. 82, 89

W 2018 r. podwyższono limit kosztów uzyskania przychodu z 42 764 zł do 85 528 zł. Jednocześnie ograniczono możliwość stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu do określonych rodzajów przychodów. Od 1 stycznia 2018 r. 50-procentowe koszty uzyskania przychodu będzie można stosować do przychodów z następującej działalności:

 • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa (dziennikarstwo, pisarstwo, fotografowanie itp.);
 • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej (nauczyciele, wykładowcy akademiccy, szkoleniowcy);
 • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
 • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
 • publicystycznej (redaktorzy, felietoniści).

50-procentowe koszty uzyskania przychodu można stosować wyłącznie w sytuacji, gdy umowa na wykonanie danego działa/zlecenia nie jest zawierana w ramach działalności gospodarczej (samozatrudnienia).

Pozostałe osoby, które miały możliwość stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu, np. tłumacze, projektanci, inżynierowie, od 2018 r. tracą tę możliwość. Oznacza to, że mogą oni odliczać koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%.

29.12.2017

 

Wyższy limit zwolnienia świadczeń rzeczowych od podatku dochodowego - str. 212

W 2018 r. zwiększono limit zwolnienia od podatku dochodowego wartości świadczeń rzeczowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych otrzymywanych przez pracowników od pracodawcy. W poprzednich latach limit ten wynosił 380 zł, a w 2018 r. zwiększono go do 1000 zł. Oznacza to, że świadczenia te do łącznej wartości 1 000 zł nie musza zostać opodatkowane podatkiem dochodowym.

29.12.2017

 

Zwolnienie zapomóg losowych od podatku dochodowego - str. 210

Począwszy od 2018 r. zapomogi losowe wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez pracodawcę pracownikom w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci są całkowicie zwolnione od podatku dochodowego. Poprzednio były one zwolnione z podatku do granicy 2 280 zł w roku podatkowym.

29.12.2017Wynagrodzenie pracowników młodocianych - str. 82, 89

Wynagrodzenie pracownika młodocianego, będące podstawą składek ubezpieczeniowych, nie może być niższe niż:

 • 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1 roku nauki
 • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2 roku nauki
 • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 3 roku nauki

W związku z powyższym w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. minimalna podstawa wymiaru składek pracowników młodocianych wynosi:

 • 170,22 zł w 1 roku nauki
 • 212,78 zł w 2 roku nauki
 • 255,34 zł w 3 roku nauki
29.12.2017

 

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w 2018 r. - Strona 38

W okresie od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują następujące wysokości dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej:

 • 450,00 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności, 1 050 zł w przypadku pracownika ze schorzeniem specjalnym (choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja, a także ososby niewidome)
 • 1 125,00 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 1 725 zł w przypadku pracownika ze schorzeniem specjalnym
 • 1 800 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności, 2 400 zł w przypadku pracownika ze schorzeniem specjalnym.

29.12.2017

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 r. - Strona 206

W 2018 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwota 3 161,77 zł. Wysokość podstawowego odpisu na jednego pracownika to 37,5% podstawy, czyli 1 185,66 zł. Oto aktualne wysokości odpisów:

 • odpis na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (50% podstawy) - 1 580,89 zł.
 • odpis na jednego młodocianego w pierwszym roku nauki (5% podstawy) - 158,09 zł
 • odpis na jednego młodocianego w drugim roku nauki (6% podstawy) - 189,71 zł
 • odpis na jednego młodocianego w trzecim roku nauki (7% podstawy) - 221,32 zł
 • odpis na każdą osobę ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (43,75% podstawy) - 1 383,27 zł
 • odpis na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalna zakładu pracy może być zwiększony o 6,25%, czyli 197,61 zł

29.12.2017


Kwoty wolne od potrąceń w 2018 r. - str. 195

Oto wysokość kwot wolnych od potrąceń przymusowych obowiązujących w 2018 r.:

Rodzaj potrąceniaPodstawowe KUP z ulgąPodstawowe KUP bez ulgiPodwyższone KUP z ulgąPodwyższone KUP bez ulgi
Zaległości egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, oprócz alimentów 1 530,00 1 483,00 1 535,00 1 488,00
Zaliczki pieniężne (75%) 1 147,50 1 125,25 1 151,25 1 116,00
Kary pieniężne (90%) 1 377,00 1 334,70 1 381,50 1 339,20

29.12.2018

 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2018 r. - str. 230

W 2018 r. współczynnik ekwiwalentowy za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wynosi 20,92.

29.12.2017Wymiar czasu pracy w 2018 r. - str. 146

Oto miesięczny wymiar czasu pracy obowiązujący w 2018 r.:

MiesiącWymiar
czasu pracy
Ilość dni
roboczych
Ilość dni
wolnych
Styczeń 168 21 8
Luty 160 20 9
Marzec 176 22 10
Kwiecień 160 20 11
Maj 160 20 9
Czerwiec 168 21 9
Lipiec 176 22 9
Sierpień 176 22 10
Wrzesień 160 20 10
Październik 184 23 8
Listopad 168 21 9
Grudzień 152 19 12
Razem 2008 251 114

Całkowity wymiar czasu pracy w 2018 r. wynosi 2008 dni, a liczba dni roboczych w tym roku to 251.

29.12.2017


Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku - str. 46, 172

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2 100 zł brutto.

29.12.2017


Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności

 • Poradnik Kształtowanie Cen W kwietniu br. wydaliśmy nowe, uzupełnione wydanie książki KSZTAŁTOWANIE CEN – dowiedz się, jak najkorzystniej ustalić ceny na swoje produkty....
  więcej »
 • Poradnik Jednoosobowa Firma 2018 Jest już dostępne nowe, aktualne wydanie poradnika JEDNOOSOBOWA FIRMA – to najlepsza pomoc dla początkujących przedsiębiorców. Idź do...
  więcej »
 • Poradnik PRACOWNICY PRACOWNICY to napisany prostym i zrozumiałym językiem poradnik w zakresie prowadzenia kadr i płac w firmie. Idź do książki PRACOWNICY
  więcej »