Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Podstawowe deklaracje podatkowe

Karta podatkowa

PIT-16A - roczna deklaracja o wysokości zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Deklarację należy złożyć do 31 stycznia roku następnego za rok ubiegły.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28 - roczne zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i wpłaconego podatku dochodowego. Zeznanie należy złożyć do dnia 31 stycznia następnego roku za rok ubiegły.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

PIT-36 - zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku. Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku progresywnego. Zeznanie to składa się do 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły.

PIT-36L - zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku. Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego. Zeznanie to składa się do 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły.

Osoby prawne

CIT-8 - roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Wstępne zeznanie CIT-8 składa się do 31 marca roku następnego za rok ubiegły. Natomiast do 30 września roku następnego należy złożyć ostateczne zeznanie CIT-8 za rok ubiegły.

CIT-8/0 - informacja o odliczeniach od dochodu i podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Deklarację tę składa się jako załącznik do CIT-8.

Firmy zatrudniające pracowników

PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Deklarację tę składa się do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

PIT-11 - informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za dany okres. Deklaracja ta jest zeznaniem rocznym. Przekazuje się ją urzędowi skarbowemu do końca lutego za rok ubiegły, jeśli przekazujemy go w formie elektronicznej lub za pośrednictwem biura rachunkowego. Jeśli zaś przekazujemy go w formie papierowej, termin jest krótszy o miesiąc. W 2015 roku dzień 31 stycznia wypada w sobotę, a zatem termin ten upływa  z dniem 2 lutego 2015 r. Termin przesyłania pracownikowi pozostaje bez zmian, upływa z końcem lutego roku nastęepującego po roku podatkowym. 

PIT-40 - roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Termin składania zeznania PIT-40 jest taki sam jak zeznania PIT-11 i jest różny w zależności od formy przesyłania.

Podatnicy VAT

VAT-7 - deklaracja dla podatku od towarów i usług. Składa się ją co miesiąc do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc ubiegły.

VAT-7D - deklaracja kwartalna, składana przez podatników innych niż mali, którzy wybrali rozliczenia kwartalne. Deklarację składa się do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy deklaracja.

VAT-7K - deklaracja kwartalna, składana przez małych podatników i rolników ryczałtowych, którzy wybrali rozliczenia kwartalne. Deklarację składa się do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy deklaracja.

VAT-8 - deklaracja dla rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług - dotyczy podatników nie będących podatnikami czynnymi oraz osób prawnych nie będących podatnikami, zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE dla celów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Składają ją podatnicy, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7D lub VAT-7K.

VAT-9M - miesięczna deklaracja dla rozliczenia podatku przy imporcie usług lub dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca. Składają ją podatnicy, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K lub VAT-8.

VAT-10 - deklaracja dla rozliczenia podatku przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu. Deklarację tę składają podmioty, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, a nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K lub VAT-8.

VAT-11 - deklaracja dla rozliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

VAT-12 - skrócona deklaracja VAT w zakresie przewozu osób i ładunków taksówkami dla taksówkarzy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem.

VAT-R - Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

VAT-UE - informacja podsumowująca o wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów. Składają ją firmy zarejestrowane jako podatnicy VAT-UE dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych. Deklarację składa się kwartalnie, do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

VAT-UEK - korekta do deklaracji VAT-UE.

Podatnicy akcyzy

AKC-4/AKC-4zo - deklaracja dla podatku akcyzowego. Składa się ją do 25 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Do deklaracji tej należy załączyć załącznik AKC-4/A,B,C,D,E,F,H,I,J lub K w zależności od rodzaju towaru obłożonego akcyzą.
Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności

  • Poradnik Kształtowanie Cen W kwietniu br. wydaliśmy nowe, uzupełnione wydanie książki KSZTAŁTOWANIE CEN – dowiedz się, jak najkorzystniej ustalić ceny na swoje produkty....
    więcej »
  • Poradnik Jednoosobowa Firma 2018 Jest już dostępne nowe, aktualne wydanie poradnika JEDNOOSOBOWA FIRMA – to najlepsza pomoc dla początkujących przedsiębiorców. Idź do...
    więcej »
  • Poradnik PRACOWNICY PRACOWNICY to napisany prostym i zrozumiałym językiem poradnik w zakresie prowadzenia kadr i płac w firmie. Idź do książki PRACOWNICY
    więcej »