Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Składki ubezpieczeniowe z tytułu umowy o pracę

Składki ubezpieczeniowe

Rodzaj
ubezpieczenia
Część składki
finansowana przez
pracownika
Część składki
finansowana przez
pracodawcę
Razem
Emerytalne 9,76% 9,76% 19,52%
Rentowe 1,50% 6,50% 8%
Chorobowe 2,45% - 2,45%
Wypadkowe - 0,40% - 3,60%* 0,40% - 3,60%*
Zdrowotne 9% - 9%
Fundusz Pracy - 2,45% 2,45%
FGŚP - 0,10% 0,10%
FEP** - 1,5% 1,5%

* Procent ustalany w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i liczby ubezpieczonych pracowników. W przypadku firm zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników składka wynosi 1,67% (od 1 kwietnia 2018 r.).

** Fundusz Emerytur Pomostowych – składka odprowadzana za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze.

Składniki wynagrodzenia

Poniżej zamieszczamy przykładowy sposób wyliczenia wynagrodzenia na rękę, podatku oraz składek ubezpieczeniowych pracownika, którego wynagrodzenie brutto wynosi 4 000 zł.

Lp.Składniki wynagrodzeniaSposób obliczenia

Kwota
w zł

1 Wynagrodzenie brutto - 4 000,00
2 Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: poz. 3 + 4 + 5 548,40
3 Ubezpieczenie emerytalne - 9,76% poz. 1 x 9,76% 390,40
4 Ubezpieczenie rentowe - 1,50% poz. 1 x 1,50% 60,00
5 Ubezpieczenie chorobowe - 2,45% poz. 1 x 2,45% 98,00
6 Kwota po potrąceniu składek poz. 1 - 2 3 451,60
7 Koszt uzyskania przychodu (stała wartość) - 111,25
8 Dochód do opodatkowania (po zaokrągleniu) poz. 6 - 7 3 340,00
9 Podatek dochodowy (18%) poz. 8 x 18% 601,20
10 Ulga podatkowa* - 46,33
11 Zaliczka na podatek dochodowy poz. 9 - 10 554,87
12 Ubezpieczenie zdrowotne - 9% (do zapłaty) poz. 6 x 9% 310,64
13 Ubezpieczenie zdrowotne - 7,75% (do odliczenia) poz. 6 x 7,75% 267,50
14 Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty poz. 11 - 13 287,00
15 Ewentualne potrącenia - 0,00
16 Kwota do wypłaty dla pracownika poz. 6 - 12 - 14 2 853,96
17 Składki ubezpieczeniowe pracodawcy, w tym: od poz. 18 do 22 824,40
18 Ubezpieczenie emerytalne - 9,76% poz. 1 x 9,76 % 390,40
19 Ubezpieczenie rentowe - 6,5% poz. 1 x 6,5 % 260,00
20 Ubezpieczenie wypadkowe - 1,67%** poz. 1 x 1,67 % 66,80
21 Fundusz Pracy - 2,45% poz. 1 x 2,45% 98,00
22 FGŚP - 0,10% poz. 1 x 0,10% 4,00
Całkowite obciążenie pracodawcy poz. 1 + 17 4 819,20

* Kwota wolna od podatku

W 2018 r. podwyższono kwotę wolną od podatku dla osób najmniej zarabiających. Wysokość kwoty wolnej od podatku jest uzależniona od wysokości dochodów uzyskanych w ciągu roku.

W przypadku dochodu rocznego wynoszącego:

 • do 8 000 zł: kwota wolna od podatku wynosi 1 440 zł. Oznacza to, że jeśli twój dochód roczny nie przekroczy kwoty 8 000 zł, w ogólne nie zapłacisz podatku dochodowego.
 • powyżej 8 000 zł do 13 000 zł: 1 440 zł minus kwota obliczona według wzoru: 883,98 zł × (twój dochód – 8 000 zł) / 5 000 zł.
 • powyżej 13 000 zł do 85 528 zł: kwota wolna od podatku wynosi 556,02 zł
 • powyżej 85 528 zł do 127 000 zł: 556,02 zł minus kwota obliczona według wzoru: 556,02 zł × (twój dochód – 85 528 zł) / 41 472 zł.
 • w przypadku dochodu rocznego ponad 127 000 zł kwota wolna od podatku nie przysługuje.

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy

Wyliczając comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy, do momentu przekroczenia przez pracownika dochodu 85 528 zł pracodawca oblicza zaliczkę na podatek dochodowy tak jak w poprzednich latach, czyli odejmuje ulgę podatkową (kwotę wolną od podatku) w wysokości 46,33 zł. Po przekroczenie powyższej granicy dochodów, co wiąże się z koniecznością zastosowania stawki podatku 32%, pracodawca nie pomniejsza już zaliczki na podatek dochodowy o kwotę wolną od podatku.

Pracownik może złożyć pracodawcy oświadczenie, że za dany rok podatkowy jego dochody przekroczę kwotę 85 528 zł i wtedy pracodawca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku nie odlicza kwoty wolnej od podatku.

Obliczenie podatku rocznego

 • Dochód do 85 528 zł: 18 % kwoty uzyskanego dochodu minus kwota wolna od podatku
 • Dochód powyżej 85 528 zł do 127 000 zł: 15 395,04 zł + 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota wolna od podatku
 • Dochód powyżej 127 000 zł: 15 395,04 zł + 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł.

** Składka na ubezpieczenie wypadkowe

Wielkość procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe może być różna w zależności od rodzaju działalności i liczby pracowników. W przypadku firm zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników składka wynosi 1,67% (od 1 kwietnia 2018 r.).

 

Emerytalne i rentowe stop!

Jeżeli w którymś miesiącu 2018 r. przychód pracownika przekroczy 133 290 zł, należy zaprzestać odprowadzania za niego składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Kwota ta obowiązuje w 2018 r. W 2019 r. ograniczenie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ma zostać zniesione.

Ostatnia aktualizacja: 28.12..2017.


Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności

 • Poradnik Jednoosobowa Firma 2019 Jest już dostępne nowe, aktualne wydanie poradnika JEDNOOSOBOWA FIRMA – ta książka to najlepsza pomoc dla początkujących przedsiębiorców....
  więcej »
 • Poradnik Ksztaltowanie Cen W ubiegłym roku wydaliśmy nowe, uzupełnione o najnowsze wiadomości wydanie książki KSZTAŁTOWANIE CEN – dowiedz się, jak najkorzystniej ustalać...
  więcej »
 • Poradnik PRACOWNICY PRACOWNICY to napisany prostym i zrozumiałym językiem poradnik w zakresie prowadzenia kadr i płac w firmie. Idź do książki PRACOWNICY
  więcej »