Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies). Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ciasteczek, możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.   Dowiedz się więcej >>

close

Stawki amortyzacyjne

PozycjaStawka
%
Symbol KŚT
grupa,
podgrupa
Nazwa środków trwałych
01 1,5 11 Budynki mieszkalne
01 1,5 122 Lokale mieszkalne
01 2,5 10 Budynki niemieszkalne
01 2,5 110 Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej
01 2,5 121 Lokale niemieszkalne
01 4,5 102 Budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)
01 4,5 102 Podziemne garaże i zadaszone parkingi
01 4,5 104 Zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych
01 4,5 104 Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne
01 10 10 Plantacje wikliny
01 10 103 Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500m 3 trwale związane z gruntem
01 10 109 Domki kempingowe, budynki zastępcze trwale związane z gruntem
02 2,5 21 Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyj. studni wierconych
02 2,5 224 Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli
02 2,5 225 Melioracje podstawowe
02 2,5 226 Melioracje szczegółowe
02 2,5 290 Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych
02 2,5 291 Wieże przeciwpożarowe
02 4,5 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów zoologicznych
02 10 211 Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych
02 10 221 Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów
02 14 202 Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne
02 20 200 Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty
03 7 3 Kotły i maszyny energetyczne
03 14 323 Silniki spalinowe na paliwo lekkie
03 14 324 Silniki spalinowe na paliwo ciężkie
03 14 325 Silniki spalinowe na paliwo gazowe
03 14 326 Silniki powietrzne
03 14 343 Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie
03 14 344 Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie
03 14 349 Reaktory jądrowe
04 7 431 431 - 0 filtry (prasy) błotniarki
04 7 431 431 - 4 cedzidła mechaniczne
04 7 450 Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 -50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)
04 7 451 Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451 -0 piece koksownicze)
04 7 454 Piece do wypalania tunelowe
04 7 475 Aparaty bębnowe
04 7 477 Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8
04 10 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
04 14 41 Obrabiarki do metali
04 14 44 Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów
04 14 46 Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)
04 14 47 Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych z wyj. rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)
04 18 449 Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych
04 18 465 Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody
04 18 469 469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu
04 18 474 Kolumny nitracyjne i denitracyjne
04 18 479 479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu
04 18 481 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym
04 18 482 Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym
04 18 484 484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego
04 18 484 484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe
04 18 484 Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia
04 18 484 Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi
04 18 490 Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne
04 18 492 Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami
04 18 493 Z rodzaju 493 roboty przemysłowe
04 20 434 434-01 maszyny do zamykania słoi i 434-02 do zamykania puszek
04 20 465 Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego
04 30 491 Zespoły komputerowe
05 7 506 506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza
05 7 507 507-2 i 507-3 krystalizatory, 507-4 komory potne
05 7 548 548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego
05 7 583 583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla
05 7 583 583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego
05 10 56 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych
05 10 512 Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych
05 10 513 Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla
05 10 514 514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni
05 10 514 514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe
05 10 514 514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni
05 10 514 514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze
05 10 514 Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy
05 10 520 520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe
05 10 520 520-2 cyrkulaki
05 10 520 520-3 szlifierki
05 10 520 520-4 tokarki i wiertarki do kamienia
05 10 520 520-5 kombajny do robót przygotowawczych
05 10 520 Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego
05 10 523 Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego
05 10 525 525-31 autoklawy
05 10 529 529-81 do produkcji elementów z lastryko
05 10 529 529-82 do produkcji sztucznego kamienia
05 10 529 Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych
05 10 582 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM
05 10 582 Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20 000 l pojemności oraz z rodzaju
05 14 50 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego
05 14 52 Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych
05 14 53 Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych
05 14 54 Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne
05 14 55 Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej
05 14 57 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spozywczych
05 14 59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej
05 14 517 Maszyny i urządzenia torfiarskie
05 14 561 561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi
05 14 568 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)
05 18 51 Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne
05 18 58 Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
05 18 505 505-1 piece prażalnicze fluidezyjne
05 20 506 506-3 odgazowywacze
05 20 510 Maszyny i urządzenia wiertnicze
05 20 511 Obudowy zmechanizowane
05 20 518 518-01 pomiarów magnetycznych
05 20 518 518-02 pomiarów geologicznych
05 20 518 518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
05 20 518 518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych
05 20 518 Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:
05 20 535 Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali
05 20 535 Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych
05 20 535 Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników
05 20 579 579-000 dystrybutory
05 20 579 579-003 młynki młotkowe
05 20 579 579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne
05 20 579 579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych
05 20 580 Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych
05 20 581 Maszyny do robót budowlanych
05 20 582 582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg
05 25 501 501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji
05 25 501 501-1 porcelanowe młyny kulowe
05 25 511 Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych
05 25 524 Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu
05 25 571 571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane
05 25 571 571-8 autoklawy do hydrolizy
05 25 581 581-2 wibratory
05 25 581 581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku
06 4,5 600 Zbiorniki naziemne ceglane
06 4,5 601 Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)
06 4,5 623 623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN
06 4,5 641 Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)
06 4,5 648 Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe
06 4,5 657 Akumulatory hydrauliczne
06 4,5 660 Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane
06 10 6 Urządzenia techniczne
06 18 61 Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna
06 18 641 Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)
06 18 662 662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm
06 18 681 Kontenery
06 20 629 Telefony komórkowe
06 20 633 Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych
06 20 634 Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych
06 20 644 644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla
06 20 662 662-5 ekrany kinowe
06 20 664 Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych
06 20 669 Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe)
06 25 644 644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie
07 7 70 Kolejowy tabor szynowy naziemny
07 7 71 Kolejowy tabor szynowy podziemny
07 7 72 Tramwajowy tabor szynowy
07 7 73 Pozostały tabor szynowy naziemny
07 7 77 Tabor pływający
07 14 76 Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)
07 14 700 700-7 drezyny i przyczepy do drezyn
07 14 710 710-01 lokomotywy akumulatorowe
07 14 710 710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu „Karlik”
07 14 710 710-10 do 14 wozy kopalniane
07 14 743 Samochody specjalne
07 14 745 Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym
07 14 746 Ciągniki
07 14 747 Naczepy
07 14 748 Przyczepy
07 14 770 770-13 kontenerowce
07 14 773 773-1010 wodoloty
07 14 780 Samoloty
07 14 781 Śmigłowce
07 18 79 Środki transportu pozostałe
07 18 745 Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym
07 18 783 Balony
07 18 788 Inne środki transportu lotniczego
07 20 740 Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe
07 20 741 Samochody osobowe
07 20 742 Samochody ciężarowe
07 20 744 Autobusy i autokary
07 20 782 Szybowce
08 10 805 Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne
08 10 806 Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem
08 14 803 803-0 do 1 maszyny biurowe
08 14 803 803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych
08 20 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
08 25 801 801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych
08 25 802 802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii
08 25 804 Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2013
Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz

Pobierz katalog

BL Plus Aktualizacje

Idź do BL Puls - Aktualizacje »

Zobacz wszystkie książki »

Rabaty ilościowe

2 książki – 5%
3-4 książki – 8%
5-10 książek – 12%
Więcej niż 10 książek – zapytaj o rabat!

Aktualności

  • Poradnik Kształtowanie Cen W kwietniu br. wydaliśmy nowe, uzupełnione wydanie książki KSZTAŁTOWANIE CEN – dowiedz się, jak najkorzystniej ustalić ceny na swoje produkty....
    więcej »
  • Poradnik Jednoosobowa Firma 2018 Jest już dostępne nowe, aktualne wydanie poradnika JEDNOOSOBOWA FIRMA – to najlepsza pomoc dla początkujących przedsiębiorców. Idź do...
    więcej »
  • Poradnik PRACOWNICY PRACOWNICY to napisany prostym i zrozumiałym językiem poradnik w zakresie prowadzenia kadr i płac w firmie. Idź do książki PRACOWNICY
    więcej »